EN

Felhasználási feltételek

Főoldal>Felhasználási feltételek

 1611117816131790.jpg

AZ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI


I.

TÁBORNOK

A Quality Defender Inspection Services üzletág, amelyet a Kínai Népköztársaság törvényei szerint megfelelően létrehozott és bejegyzett vállalat, az Elecimport China üzemeltet, amelynek székhelye a 812-813 Tomson Commercial Building, 710 Dongfang Road, Shanghai, China, a továbbiakban „Társaság” néven a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően végez szolgáltatásokat.

A Társaság szolgáltatásokat nyújthat az utasításokat kiadó jogalanyoknak vagy magánszemélyeknek (a továbbiakban: „Ügyfél”), és amennyiben ezt az Általános Szerződési Feltételek megkövetelik, az Ügyfélnek jelentéseket bocsát rendelkezésre.

Hacsak írásban másként nem állapodnak meg, az ajánlatokra és a szolgáltatásokra, valamint az ebből eredő szerződéses kapcsolatokra a jelen Általános Ellenőrzési Szolgáltatási Feltételek az irányadók.  

Az Ügyfél és a Társaság között a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a szerződéses jogviszony hatálya alá tartozó dokumentumok (azaz ajánlat, elfogadás, mellékmegállapodás, függelék) előkészítésére és közlésére vonatkozó írásos űrlap, amelyet ezennel megállapodtak, szintén teljesül, ha elektronikus adatátvitel. Az interneten keresztüli átvitel titkosítatlan e -mail vagy más digitális átviteli technológia vagy faxon keresztül elegendő.

Az Ügyfél általános szerződési feltételei vagy vásárlási feltételei, valamint a szóbeli mellékmegállapodások csak a Társaság előzetes írásbeli jóváhagyása esetén kötelezőek.

II.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

2.1 Partnerek: Ebben az Általános Szerződési Feltételekben a „Társult vállalkozás” kifejezés minden olyan szervezetet jelent, amely a Társaság vagy az Ügyfél tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll, vagy közös tulajdonban vagy ellenőrzés alatt áll.

2.2 Szállító: A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt „Szállító” kifejezés olyan személyt vagy céget jelent, amely az Ügyfelet termékekkel vagy anyagokkal látja el.

2.3 Férfi nap: Jelen Általános Szerződési Feltételekben az „embernap” kifejezés alatt azt az időt kell érteni, amelyet magasan képzett személyzetünk kinevez a szolgáltatásokra, napi 11 órára. A Társaság vállalja, hogy a legmagasabb szintű integritás érdekében az Ügyfelet soha nem számlázzák fel a nyújtott szolgáltatások tényleges összegénél nagyobb összeggel.

2.4 Férfi napi ár: Az „Embernapi díj” a fent említett Embernaponkénti Szolgáltatási Díjra vonatkozik, amelyet az Ügyfél és a Társaság írásban kifejezetten meg kell állapodnia. A szokásos üzleti nap hétfőtől péntekig tart, kivéve a helyi szokásoknak megfelelő munkaszüneti napokat. Az Ügyfél által a szolgáltatások szombati, vasárnapi vagy munkaszüneti napokon történő teljesítésére vonatkozó bármely kérést a szokásos vagy a megbeszélt Embernapi díj másfél (1.5) alkalommal kell felszámítani.

2.5 Ellenőrzési jegyzőkönyv: A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében az „Ellenőrzési jegyzőkönyv” kifejezést a Vállalat által létrehozott ellenőrző listaként kell meghatározni, az Ügyfél által megadott információk alapján, amelyet az ellenőrnek a szolgáltatások során hivatkoznia kell.

2.6 Szállítható: A „szállítható” kifejezést a Társaság által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások eredményeiből származó megállapítások jelentéseiként kell meghatározni.

III.

SZOLGÁLTATÁSI ELJÁRÁSOK, OPCIÓK ÉS ÚTMUTATÓK

3.1 Szolgáltatási eljárások

A Társaság által biztosított ellenőrzési szolgáltatások a következő eljárásokból állnak, hacsak írásban másképp nem jelezzük:

3.11 Ütemezés

Helyi kapcsolattartás a beszállítókkal az Ügyfél utasítása szerint az ellenőrzési időpontok ütemezéséhez.

3.12 Előkészítés

Ellenőrzési jegyzőkönyvek elkészítése az Ügyfél beszállítói által gyártott termékekre vonatkozó szolgáltatások elvégzése érdekében, az Ügyfél által megadott utasítások, specifikációk és egyéb műszaki és csomagolási információk alapján. 

3.13 teljesítmény

A megfelelő típusú szolgáltatások elvégzése az Ügyfél utasításai szerint, és Szállítmányok kiadása az Ügyfélnek e-mailben vagy más elektronikus átviteli eszközön belül, az Ügyfél által kért szolgáltatások teljesítését követő legfeljebb 2 munkanapon belül.

3.2 Szolgáltatási opciók

A Társaság a következő szolgáltatásokat végzi, de nem kizárólagosan:

Betöltési vagy kisütési felügyelet

Mennyiségi ellenőrzés

Minőségellenőrzés

² Kezdeti gyártásellenőrzés

² A gyártási ellenőrzés során

² Szállítás előtti ellenőrzés

Beszállítói megfelelőségi ellenőrzés

Laboratóriumi elemzési szolgáltatások

3.3 Irányelvek az ellenőrzési szolgáltatásokhoz

3.3.1 Mintavételi terv

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy eltérő rendelkezés hiányában az ANSI/ASQ Z1.4-2003 II. Normál szintű mintavételi terv (vagy az ezzel egyenértékű MIL-STD-105E,  Az ISO 2859, BS 6001, DIN 40.080, NFX 06-021 / 022) az Ügyfél által elfogadott módszer a mintavételi méret meghatározására az ellenőrzési szolgáltatásokhoz. Ez a mintavételi terv a valószínűség matematikai elméletén alapul, és az az előnye, hogy egyértelműen meghatározza az adott tételből vagy szállítmányból ellenőrzés céljából kiválandó minták számát és a minta méretében megengedett maximális hibás minták számát.

3.3.2 Hibás besorolás

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások során észlelt hibákat 3 kategóriába kell sorolni - „kritikus”, „súlyos” és „kicsi”, az alábbi meghatározással:

Kritikai: Hiba, amely valószínűleg veszélyes vagy nem biztonságos állapotot eredményez a terméket használó személy számára, vagy amely megsérti a kötelező előírásokat.

Jelentősebb: Olyan hiba, amely valószínűleg meghibásodást eredményez, csökkenti a termék használhatóságát és nyilvánvaló megjelenési hibákat, amelyek befolyásolják a termék eladhatóságát.

Kisebb: Hiba, amely nem csökkenti a termék használhatóságát, de ennek ellenére kivitelezés vagy látható hiba, amely meghaladja a meghatározott minőségi előírásokat.

3.3.3 Elfogadható minőségi szint (AQL)

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a következő AQL módszereket alkalmazza a szolgáltatásokra, kivéve, ha az Ügyfél a szolgáltatások megkezdése előtt írásban kifejezetten másképpen rendelkezik:

MAGAS ÉRTÉKŰ CIKKEK

KÖZEPES - ALACSONY ÉRTÉKES CIKKEK

KRITIKUS HIBÁKRA

Kritikus hibát nem fogadnak el

Kritikus hibát nem fogadnak el

FŐ HIBÁKRA

AQL 1.5

AQL 2.5

KISEBB HIBÁKRA

AQL 2.5

AQL 4

 

3.3.4 Jelentések a megállapításokról

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jelentésekben (Szállítmányokban) szereplő információk az Ügyfél utasításai szerint elvégzett ellenőrzési vagy tesztelési eljárások eredményeiből származnak, és/vagy a Társaság ezen eredmények bármely esetleges értékelése alapján. műszaki szabványok, kereskedelmi szokások vagy gyakorlat, vagy egyéb körülmények, amelyeket szakmai véleményünk szerint figyelembe kell venni.

A véletlenszerűen kiválasztott minták után kiadott megállapítási jelentések csak a Társaság véleményét tartalmazzák ezekről a mintákról, és nem nyilvánítanak véleményt arról a tételről, amelyből a mintákat vették.

3.3.5 Az Ügyfél kötelezettségei

Az Ügyfél:

(1) gondoskodjon arról, hogy kellő időben (és minden esetben legkésőbb 48 órával a kívánt beavatkozás előtt) elegendő információt, utasítást és dokumentumot kapjanak a szükséges szolgáltatások elvégzéséhez;

(2) biztosítson minden szükséges hozzáférést a Társaság képviselői számára azokhoz a helyiségekhez, ahol a szolgáltatásokat végzik, és tegyen meg minden szükséges intézkedést a szolgáltatások teljesítésének akadályainak vagy megszakításainak kiküszöbölésére vagy orvoslására;

(3) szükség esetén a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges különleges felszerelések és személyzet biztosítása;

(4) Biztosítja, hogy a szolgáltatások teljesítése során minden szükséges intézkedést megtesznek a munkakörülmények, helyszínek és berendezések biztonsága érdekében, és e tekintetben nem támaszkodnak a Társaság tanácsaira, akár szükségesek, akár nem;

(5) Tájékoztassa a Társaságot minden olyan tényleges vagy potenciális veszélyről vagy veszélyről, amely bármilyen rendeléssel vagy mintával vagy teszteléssel kapcsolatos, beleértve például a sugárzás jelenlétét vagy kockázatát, mérgező vagy káros vagy robbanásveszélyes elemeket vagy anyagokat, környezetszennyezést vagy mérgeket ;  

3.3.6 Az ellenőrzési szolgáltatások végrehajtásának feltételei

A szolgáltatások pontos és időben történő elvégzése érdekében az Ügyfél elfogadja, hogy:

(1) Az első gyártásellenőrzések (IPI) során a Társaság ellenőrző csoportja csak az első 200 gyártott egységet értékeli, hogy biztosítsa a szükséges kritériumoknak és az Ügyfél műszaki és csomagolási előírásainak való megfelelést.

(2) A gyártásellenőrzések (DPI) esetében az ellenőrzésekre csak a késztermékek legalább 20, de legfeljebb 40 százaléka után kerül sor, hogy a gyártási folyamatban állandó minőséget biztosítsanak.

(3) A szállítás előtti ellenőrzések (PSI) esetében az ellenőrzések csak a 100 százalékos gyártási jelnél zajlanak, és az áruk legalább 80 százaléka csomagolt és szállító kartondobozokban található, az Ügyfél specifikációinak ellenőrzésére. 

(4) Minden olyan Szolgáltatás esetében, amelyet nem lehet teljesíteni, mert a termelési szint hiányos vagy alacsonyabb, mint a fent említett százalék vagy mennyiség, miután a Társaság képviselője megérkezett a Szállító telephelyére, az eredetileg megállapított, egy teljes munkaidős személyi díj nap Az ár továbbra is az Ügyfelet terheli.

(5) Minden olyan Szolgáltatás esetében, amelyet nem lehet elvégezni, miután a Társaság képviselője megérkezett a Szállító telephelyére olyan körülmény miatt, amely nem tartozik a Társaság hatáskörébe, beleértve, de nem kizárólagosan, a Szállítók megtagadását abban, hogy az ellenőrnek hozzáférést biztosítson a Szállító telephelyéhez, termékeket és a vonatkozó vizsgálóberendezéseket, az eredetileg megállapított, egy teljes Man-napi díjjal járó Emberi Napi Díj továbbra is az Ügyfelet terheli.

3.3.7 Lemondások és átütemezés

Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást a kért Szolgáltatás időpontját megelőzően legalább egy (1) munkanappal értesíteni kell a Társaságot, amennyiben a szolgáltatás dátumait törlik vagy átütemezik. Az eredetileg megállapított, egy teljes Man-napi Díjjal járó Emberi Napi Díjat az Ügyfelet terhelik minden olyan esetleges elmulasztás esetén, amely a törlésről vagy az átütemezésről ilyen időben értesítést küld.

3.4 teljesítések

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a helyszínen kapott eredmények ideiglenesek, és e-mailben vagy más elektronikus átviteli eszközön küldött hivatalos megállapítási jelentéssel megerősítik az ellenőrzés befejezését követő két munkanapon belül.

Az Ügyfélen kívül más fél nem jogosult utasításokat adni a Társaságnak, különös tekintettel a szolgáltatások körére és a megállapítási jelentés kézbesítésére, hacsak az Ügyfél ezt nem engedélyezi.

IV.

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy:

4.1  Az Embernapi és az Embernapi Napi Ráták definíciói a fent említett záradékban 2.3 és a 2.4 elfogadják.  

4.2  Az Ember napi díj változhat a szolgáltatás helyszíneivel, a szolgáltatás hatókörével és a szolgáltatások összetettségével kapcsolatban. A végső Embernapi árfolyamról a Társaság és az Ügyfél kifejezetten megállapodnak. A megrendelés vagy a szerződés tárgyalásakor a Társaság és az Ügyfél között nem megállapított díjak vagy Ember napi díj a Társaság mindenkori normál árfolyamának felelnek meg (amelyek változhatnak), és minden vonatkozó adót az Ügyfél köteles megfizetni .  

 Szolgáltatások díjai = [A szolgáltatások teljesítésére fordított embernapok] x [Embernapi díj]

4.3  Bármilyen utalás a jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározott időpontjában, vagy a Társaság és az Ügyfél közötti következő szerződésben a GMT+8 pekingi időre vonatkozik.

V.

SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS

A fizetés a szolgáltatások teljesítése előtt foglaláskor várható. Abban az esetben, ha a Társaság és az Ügyfél között havi fizetési számla jön létre, a Szolgáltatási díjakat az Ügyfél havonta fizeti meg a Vállalatnak, az alábbi szabályok szerint:

5.1 A Társaság a naptári hónap utolsó napjától számított öt munkanapon belül számlát nyújt be az Ügyfélnek az előző naptári hónapra vonatkozóan, amely részletes számítást tartalmaz az embernapi számokról, az Embernapi díjszabásról, valamint a Szállítók nevéről vagy a Megrendelés számáról. a megfelelő szolgáltatási díjakból.

5.2 Ha az Ügyfél a benyújtástól számított három munkanapon belül nem vitatja a számlákat, a számlákat az Ügyfél által jóváhagyottnak kell tekinteni.

5.3 Ha a számlákban nem szerepel rövidebb időszak, az Ügyfél haladéktalanul, legkésőbb a vonatkozó számla dátumától számított 14 napon belül, vagy a Társaság által a számlában megállapított egyéb határidőn belül (az „Esedékesség”) azonnal fizet minden esedékes Szolgáltatási díjat a Társasághoz.

5.4 Napi késedelmi kötbért kell fizetni a felhalmozott késedelmes teljes összegre, napi 0.05% (vagy a számlában megállapított egyéb kamatláb) összeggel, amelyet az esedékesség napjától a fizetési határidőig bezárólag kell fizetni. ténylegesen megkapta.

5.5 A társaság dönthet úgy, hogy keresetet indít az esedékes szolgáltatási díjak beszedése érdekében bármely illetékes joghatósággal rendelkező bíróságon. Az Ügyfél köteles megtéríteni a Vállalat költségeit, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és a Társaságnak járó összegek behajtása során felmerült kifizetéseket.

5.6 Az Ügyfél nem jogosult visszatartani vagy elhalasztani a Társaságnak járó összegek kifizetését bármely olyan vita, ellenkövetelés vagy beszámítás miatt, amelyet a Társasággal szemben állíthat.

5.7 Abban az esetben, ha a szolgáltatások nyújtása során előre nem látható problémák vagy költségek merülnek fel, a Társaság igyekszik tájékoztatni az Ügyfelet, és jogosult további díjakat felszámítani a szolgáltatások elvégzéséhez szükségszerűen felmerülő többletidő és költségek fedezésére.

5.8 Az Ügyfél minden fizetést USD -ben vagy CNY/RMB -ben, készpénzátutalással vagy átutalással teljesít, kivéve, ha írásban másként van meghatározva.

VI.

FELELŐSSÉG

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy:

6.1 A Társaság sem biztosító, sem garanciavállaló, és ilyen minőségében nem vállal felelősséget. Azoknak az ügyfeleknek, akik garanciát szeretnének kapni a veszteségek vagy károk ellen, megfelelő biztosítást kell szerezniük.

6.2 A megállapítási jelentéseket az Ügyfél által vagy nevében rendelkezésre bocsátott információk, dokumentumok és/vagy minták alapján adják ki, és kizárólag az Ügyfél javára, aki felelős az ilyen megállapítási jelentések alapján a megfelelőnek ítélt cselekvésért. Sem a Vállalat, sem annak tisztviselői, alkalmazottai, ügynökei vagy alvállalkozói nem felelnek az Ügyfélnek vagy bármely harmadik félnek az ilyen megállapítási jelentések alapján hozott vagy meg nem tett lépésekért, valamint a tisztázatlan, hibás hiányosságokból eredő hibás eredményekért, félrevezető vagy hamis információkat közölt a Társasággal.

6.3 A Vállalat nem vállal felelősséget a szolgáltatások késedelmes, részleges vagy teljes nem teljesítéséért, amely közvetlenül vagy közvetve a Társaság ellenőrzésén kívül eső bármely eseményből ered, beleértve azt is, hogy az Ügyfél vagy Szállítója nem tesz eleget kötelezettségeinek.

6.4 Abban az esetben, ha a Társaságot bármilyen felelősségre vonják bármilyen veszteségre, kárra vagy ráfordításra vonatkozó igény esetén, bármennyire is keletkezik, a Társaság felelőssége semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a szolgáltatási díjak összegének 3 -szorosát. az ilyen igények alapjául szolgáló szolgáltatásokért fizetendő, vagy 2,000 USD (vagy azzal egyenértékűség helyi pénznemben), attól függően, hogy melyik a kisebb.

6.5 A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy következményes veszteségért, ideértve korlátozás nélkül a nyereségveszteséget, az üzletvesztést, a lehetőségvesztést, a goodwill elvesztését és a termék visszahívásának költségét. Ezenkívül nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy költségért, amely harmadik fél követeléseiből (beleértve, de nem kizárólagosan, termékfelelősségi igényeket) ered, az Ügyfél részéről.

6.6 Bármilyen követelés esetén az Ügyfélnek írásban kell értesítenie a Társaságot az állításokat alátámasztó tények felfedezésétől számított 30 napon belül, és mindenesetre a Társaság mentesül minden felelősség alól a veszteség, kár vagy költséget, kivéve, ha a keresetet a követelés alapjául szolgáló szolgáltatás Társaság általi teljesítésének időpontjától számított egy éven belül előterjeszti, vagy azt az időpontot, amikor állítólagos nem teljesítés esetén a szolgáltatást teljesíteni kellett volna.

6.7 Az Ügyfél szavatol, ártalmatlan, és kártalanítja a Vállalatot és leányvállalatait, tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit vagy alvállalkozóit a harmadik felek bármilyen (tényleges vagy fenyegetett) követelése ellen bármilyen veszteség, kár vagy költség miatt, beleértve a jogi költségeket és a kapcsolódó költségeket, valamint akármilyen szolgáltatás teljesítésével vagy nem teljesítésével kapcsolatban merül fel.

VII.

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

7.1 A Társaság minden tőle telhetőt megtesz, és kellő gondossággal és szakértelemmel végzi szolgáltatásait. A Társaság az ilyen szolgáltatásokat az Ügyfél egyedi utasításainak megfelelően nyújtja, vagy ilyen utasítások hiányában az alábbiakat kell alkalmazni:

(1) a Társaság bármely szabványos megrendelőlapjának vagy szabványos specifikációs lapjának feltételei; és/vagy

(2) minden vonatkozó szabályozási iránymutatás, kereskedelmi szokás, használat vagy gyakorlat; és/vagy

(3) Azokat a módszereket, amelyeket a Társaság műszaki, működési és/vagy pénzügyi okokból megfelelőnek tart.

7.2 Az Ügyfél egyetért azzal, hogy abban az esetben, ha a kért szolgáltatás vagy a szolgáltatás egy része a Társaság saját erőforrásaiból származik, a Társaság a szolgáltatásokat megbízhatja egy ügynökre vagy alvállalkozóra. Az Ügyfél felhatalmazza a Társaságot, hogy az ilyen teljesítményhez szükséges minden információt közöljön az ügynökkel vagy alvállalkozóval.  

7.3 Ha az Ügyfél azt kéri, hogy a Társaság tanúja legyen harmadik fél beavatkozásának, az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Társaság kizárólagos felelőssége, hogy jelen legyen a harmadik fél beavatkozásának időpontjában, és továbbítsa, vagy erősítse meg a beavatkozás bekövetkezését. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Vállalat nem felelős az alkalmazott készülékek, műszerek és mérőeszközök állapotáért vagy kalibrálásáért, az alkalmazott elemzési módszerekért, a harmadik személyek képesítéseiért, cselekedeteiért vagy mulasztásaiért vagy az elemzési eredményekért.

7.4 A Társaság által közzétett megállapítási jelentések csak a beavatkozáskor rögzített tényeket tükrözik, és a kapott utasítások korlátain belül, vagy ilyen utasítások hiányában az alkalmazott alternatív paraméterek határain belül a 7.1. A Vállalat nem köteles hivatkozni olyan tényekre vagy körülményekre, vagy nem jelenteni azokat, amelyek kívül esnek a kapott utasításokon vagy az alkalmazott alternatív paramétereken.

VIII.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

8.1 A Társaság fenntart minden jogot a szolgáltatásnyújtás során szerzett adatokra és a létrehozott megállapítási jelentésekre.

8.2 Az Ügyfél csak a szolgáltatási díjak teljes kifizetése után és csak a szerződésben meghatározott célra használhatja fel a szerződéses kapcsolat keretében létrehozott jelentéseket, beleértve az összes táblázatot, tesztadatokat és egyéb részleteket.

8.3 A megállapítási jelentések vagy azok kivonatainak bármilyen közzététele vagy nyilvános közlése, különösen az interneten vagy reklámcélokon keresztül, valamint bármilyen más, harmadik feleknek történő közzététel csak a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával megengedett.

8.4 A Vállalat fenntartja a jogait minden és minden vizsgálati módszerrel és/vagy vizsgálati eljárással, valamint minden olyan eszközzel és/vagy berendezéssel kapcsolatban, amelyeket a Társaság önállóan fejleszt ki vagy általában használ, kivéve, ha az ilyen vizsgálati módszerek és/vagy vizsgálati eljárások, valamint a műszereket és/vagy berendezéseket a Szolgáltatások során az Ügyfél számára kizárólag írásbeli megállapodás alapján fejlesztették ki.

8.5 Mindkét fél e VIII. Cikk szerinti kötelezettségvállalása minden esetben fennmarad a szolgáltatások megszűnése esetén, a felmondás okai lényegtelenek.

IX.

BIZALMASSÁG

Mindkét fél, vagy bármelyik leányvállalata szigorúan bizalmasan kezeli a szerződéses kapcsolatokon belül a másik féltől megszerzett üzleti és üzleti titkokat (bizalmas információkat), ne adja ki azokat harmadik félnek a másik fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. és ne használja őket engedély nélkül saját célokra.

A Társaság és az Ügyfelek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen bizalmas információk védve legyenek a lopások vagy harmadik felek jogosulatlan hozzáférése ellen. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a bizalmas információ (i) a kért szolgáltatások végrehajtásával, tartalmával és teljesítésével kapcsolatos minden információt; és (ii) a Felek és/vagy leányvállalatai bármely kereskedelmi, jogi, számviteli, pénzügyi és szervezeti információja, amely a Szerződés megkötése és/vagy annak teljesítése eredményeként a Felek tudomására jut.

Hacsak az Ügyfél másként nem rendelkezik, az Ügyfél az egyedüli és kizárólagos Fél, aki megkapja a Társaságtól származó Szállítmányokat.

A Társaság és az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen munkavállalói munkaszerződés megszűnése előtt nem vesz fel, nem próbál meg felvenni vagy ajánlatot tenni a másik Féltől vagy leányvállalataitól. 

Az Ügyfél elfogadja, hogy az interneten keresztül küldött titkosítatlan üzenetek - harmadik felek közreműködésével vagy anélkül - elveszhetnek, módosulhatnak vagy hamisíthatók. A hagyományos e-maileket nem védik harmadik felek hozzáférése ellen, ezért a Társaság nem vállal felelősséget a Társaság felelősségi körét elhagyó e-mailek bizalmasságáért és integritásáért.

A Társaság nem vállal felelősséget sem az adattovábbítás során az adatbiztonságért, sem az adatbiztonságért, miközben az Ügyfél felelősségi körébe tartozik. Ezenkívül kizárjuk az elektronikus adattovábbítással kapcsolatban megjelenő rosszindulatú programokat és az ebből eredő esetleges kárt az Ügyfél számára.   

Mindkét fél e IX. Cikk szerinti kötelezettségvállalása minden esetben fennmarad a szolgáltatások megszűnése esetén, a felmondás okai lényegtelenek.

X.

SFELHASZNÁLÁS VAGY MEGSZÜNTETÉS

10.1  Rendes felmondás

Ha havi számlaszerződést kötnek, bármelyik fél bármikor és saját belátása szerint megszüntetheti a szolgáltatások nyújtását azáltal, hogy egy hónapos előzetes felmondási értesítést küld a másik félnek, feltéve, hogy az összes esedékes szolgáltatási díjat teljes mértékben kifizették.

10.2  Rendkívüli felmondás

A Társaság jogosult azonnal és felelősség nélkül felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatások nyújtását, ha:

(i) az Ügyfél elmulasztása a fent említett feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítésére 3.3.5 és a 3.3.6, és az ilyen meghibásodást nem javítják 10 napon belül, miután értesítették az Ügyfelet az ilyen meghibásodásról; vagy

(ii) A fizetés felfüggesztése, a hitelezőkkel való megegyezés, csőd, fizetésképtelenség, követelések vagy az üzleti tevékenység megszüntetése az Ügyfél részéről.

XI.

FORCE MAJEURE

Egyik fél sem vállal felelősséget kártérítésért, vagy a másik fél írásbeli megállapodásának felmondásától, ha késedelmet vagy mulasztást okoz a jelen kötelezettség teljesítésében, ha ez a késedelem vagy mulasztás az ésszerű ellenőrzésen kívül álló okból következik be, és fél hibája vagy hanyagsága nélkül.

XII.

GÁLTALÁNOS TÖRVÉNY, JOGHATÓSÁG ÉS VITAHATÁROZÁS

Eltérő megállapodás hiányában az alábbiakban felmerülő, vagy a szerződéses kapcsolatokkal / jogviszonyokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a Kínai Népköztársaság anyagi törvényei az irányadók, kivéve a kollíziós szabályokat, és véglegesen rendezhetők A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választottbírósági szabályai egy vagy több, az említett szabályoknak megfelelően kinevezett választottbíró által. Ezen jogviták kizárólagos joghatósága vagy választottbírósága Sanghaj, amennyiben az Ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különleges alap. A Vállalat ugyanakkor jogosult az Ügyfelet perelni az Ügyfél általános joghatósága szerinti helyen.

XIII.

NYELV

Jelen Általános Szerződési Feltételek angol nyelven készültek. Hacsak másképp nem írásban kifejezetten egyetértenek, az összes jelentést angolul írják. Bármilyen eltérés esetén az angol és más nyelvi változatok között minden esetben az angol változat az irányadó.